Adaptacija i prenamjena kuhinjskog prostora Opće bolnice Virovitica

Naziv projekta: Adaptacija i prenamjena kuhinjskog prostora Opće bolnice Virovitica

Javni poziv: Poziv za iskaz interesa prema Programu ulaganja u zajednicu KLASA: 973-02/22-01/377, URBROJ: 538-09-1-1-1/568-22-4 od 19. svibnja 2022. godine

Ugovaratelj (nadležno tijelo): Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Korisnik: Opća bolnica Virovitica

Provedbeno razdoblje projekta: 1.1.2022. do 31.12.2023. godine

Ukupna vrijednost projekta: 279.843,75 kn

Financiranje:

– 150.000,00 kn (53,6 % ukupne vrijednosti projekta) – Državni proračun Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu, aktivnost K 570341 – Regionalni razvojni projekti

– 129.843,75 kn (46,4 % ukupne vrijednosti projekta) – sredstva namijenjena za decentralizirane funkcije zdravstva u 2022. godini

Sažetak projekta

Projekt Adaptacije i prenamjene kuhinjskog prostora Opće bolnice Virovitica obuhvaća građevinsko-obrtničke radove te uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova kojima se obnavlja i prenamjenjuje postojeći kuhinjski prostor u skladišni prostor kuhinje i potrošnog bolničkog materijala (uredskog materijala te sredstava za čišćenje i održavanje prostora). Ujedno će zgrada B u podrumskom dijelu biti prostorno povezana s objektom B1 izgrađenim 2019. godine kako bi se lakše i sigurnije obavljao prijenos robe i hrane. Od izgradnje objekta do danas, zbog nedostatka financijskih sredstava, ulaganja u taj prostor obuhvaćala su samo nužna održavanja te je u cilju očuvanja građevine a posebno zdravlja djelatnika prijeko potrebno izraditi hidroizolaciju prostora.

 

Cilj projekta

Cilj projekta ulaganje je u zdravstvenu infrastrukturu koja je na raspolaganju široj lokalnoj zajednici.

Adaptacijom i prenamjenom kuhinjskog prostora osigurati će se okvir mjera potrebnih za postizanje sigurnosti i zdravstvene ispravnosti pripremljenih jela prema HACCP načelima. Ciljanoj skupini, korisnicima zdravstvenih usluga i djelatnicima Opće bolnice Virovitica, osigurava se prostor koji je u skladu sa svojom namjenom te sigurniji i ugodniji uvjeti rada što u konačnici rezultira povećanjem sigurnosti, učinkovitosti, ravnopravnosti, nediskriminacije i održivom razvoju.

 

Glavne aktivnosti projekta:

  1. Priprema postupka nabave za odabir izvođača radova i pružatelja usluge stručnog nadzora
  2. Odabir izvođača radova i pružatelja usluge stručnog nadzora nad radovima te sklapanje ugovora
  3. Izvođenje radova (rušenje i demontaža, izolaterski radovi, zidarski radovi, gipskartonski radovi, stolarski radovi, keramičarski radovi, soboslikarski radovi, razni radovi)
  4. Po primopredaji radova, u roku od 3 mjeseca, podnošenje Završnog izvješća o provedbi projekta

 

Prije sanacije


 

 

Radovi sanacije

         

 

Nakon sanacije