Adaptacija i prenamjena kuhinjskog prostora Opće bolnice Virovitica

Naziv projekta: Adaptacija i prenamjena kuhinjskog...Više

Sanacija i zamjena pokrova na zgradi ''A'' Opće bolnice Virovitica

Naziv projekta: Sanacija i zamjena pokrova na zgra...Više