Centralno naručivanje pacijenata

Bolnička jedinica za centralno naručivanje pacijenata

Sukladno Odluci ministra zdravstva i socijalne skrbi (Klasa: 500-01/08-01/140, ur.broj: 534-05-1-2/1-08-51, od 21. listopada 2008.g.) o ustrojavanju i načinu rada bolničke jedinice za centralno naručivanje pacijenata, određeno je da je svaka bolnička ustanova dužna uspostaviti sustav centraliziranog naručivanja za zdravstvene usluge i ustrojiti Bolničku jedinicu za centralno naručivanje pacijenata.

Opća bolnica Virovitica ustrojila je jedinicu za centralno naručivanje pacijenata.
Od 01. listopada ukida se tiskana papirnata uputnica stoga u Bolničkoj jedinici za centralno naručivanje naručiti se mogu samo pacijenti kojima je od strane liječnika obiteljske medicine izdana elektronska uputnica (e Uputnica):

 • osobno uz  OBAVEZNO predočenje zdravstvene iskaznice i nalaza liječnika specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom (ukoliko ga imate)
 • putem druge osobe uz OBAVEZNO predočenje zdravstvene iskaznice i nalaza liječnika specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom (ukoliko ga imate)
 • putem telefaxa broj 033 721 086, na način da pošalju
  –  presliku potvrde o izdanim uputnicama na pregledu (od liječnika obiteljske medicine) ili presliku zdravstvene iskaznice (prva strana) ili navedite podatke sa iste – ime i prezime, datum rođenja, Matični Broj Osiguranika.
  –  presliku nalaza liječnika specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom. Ukoliko ga nemate navedite o kojem se pregledu/dijagnostičkoj pretrazi radi
  –  broj telefona/mobitela radi kontakta o terminu pregleda/pretrage
 • elektronskom poštom narucivanje@bolnica-virovitica.hr, u privitku dostaviti
  –  presliku potvrde o izdanim uputnicama na pregledu (od liječnika obiteljske medicine) ili presliku zdravstvene iskaznice (prva strana) ili navedite podatke sa iste- ime i prezime, datum rođenja, Matični Broj Osiguranika.
  –  presliku nalaza liječnika specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom. Ukoliko ga nemate navedite o kojem se pregledu/dijagnostičkoj pretrazi radi
  –  broj telefona/mobitela radi kontakta o terminu pregleda/pretrage

Bez Matičnog Broja Osiguranika (podatak na zdravstvenoj iskaznici) nije moguće povući izdanu elektronsku uputnicu sa CEZIH-a.

Ako se naručujete faxom ili e-mailom, OBAVEZNO NAVEDITE BROJ TELEFONA/MOBITELA na koji Vam možemo javiti termin pregleda/pretrage. U PROTIVNOM, VAŠU NARUDŽBU NEĆEMO MOĆI IZVRŠITI!!!

Po primitku uputnice naši će Vas službenici kontaktirati u roku dva dana.

VAŽNA NAPOMENA: Naručivanje za preglede i dijagnostičke pretrage u Bolničkoj jedinici za centralno naručivanje, putem telefona više nije moguće.

Za sve informacije u svezi medicinskih usluga možete se obratiti Bolničkoj jedinici za centralno naručivanje pacijenata na telefon:  033 747 255, radnim danom od 12-14 sati ili na e-mail  narucivanje@bolnica-virovitica.hr

VAŽNA NAPOMENA: Naručivanje za preglede i dijagnostičke pretrage u Bolničkoj jedinici za centralno naručivanje, putem telefona više nije moguće.

Za sve informacije u svezi medicinskih usluga možete se obratiti Bolničkoj jedinici za centralno naručivanje pacijenata na telefon:  033 747 255, radnim danom od 12-14 sati ili na e-mail  narucivanje@bolnica-virovitica.hr.

Lista čekanja

Lista čekanja sastoji se od Šifre bolesnika, Datuma upisa i Datuma prijema. Šifra bolesnika sastoji se od inicijala imena i prezimena i broja osigurane osobe.
Lista čekanja označava redoslijed predbilježbi bolesnika, dok je Datum prijema bolesnika samo orijentacijski. Naime, može doći do pomaka u Datumu prijema, ovisno o nizu činitelja: kvarovi uređaja, bolest operatera, odustajanja ili hitnosti bolesnika i sl. Za pojedine pretrage Datum prijema je prazan ili procijenjen jer liječnici nemaju stalni dan u ambulanti, već se izrađuje raspored samo za mjesec dana unaprijed, ovisno o rasporedu dežurstava.

Online naručivanje

Ukoliko želite, možete putem ovog online obrasca postaviti upit djelatnicima centralnog naručivanja ili naručiti se.

Dozvoljeni tipovi datoteka: .jpg, .png, .pdf, .doc, .docxNaručivanje za pojedine pretrage

Radiologija (Dijaskopija pluća, i.v. urografija, irigografija, retrogradna urografija, MCUG, RTG želudca i jednjaka, RTG kralješnice, ruku, nogu, glave i RTG pluća)
Naručivanje i upiti isključivo na šalteru odjela ili e-mailom!
e-mail: rtgadm@bolnica-virovitica.hr
Telefon: 033 747 354

Neurologija (UZV vratnih žila, TCD, pregled neurologa)
Telefon: 033 747 395
Narudžbe od 8 do 14 sati

Anesteziološka ambulanta
Telefon:
033 747 202
Narudžbe osobno na šalteru kirurške ambulante ili na telefon u terminu od 08 do 14 sati
Preoperativna priprema.pdf

Interna poliklinika (pregled endokrinologa, dijabetologa, pulmologa i alergologa, UZV štitnjače)
Telefon: 033 747 371, 033 747 414
Narudžbe od 11 do 14 sati

Pedijatrija (pedijatrijska alergologija, pedijatrijska gastroenterologija, neonatologija i neuropedijatrija, pedijatrijsko alergološko testiranje, UZV abdomena, UZV kukova i UZV mozga)
Telefon: 033 747 366
Narudžbe od 7:30 do 8:30 sati

Psihijatrija (pregled psihijatra i psihologa, Dnevna bolnica)
Telefon: 033 747 387
Narudžbe od 8 do 14 sati

Fizikalna medicina i rehabilitacija (pregled fizijatra)
Telefon: 033 747 224

Logopedska ambulanta
Narudžbe osobnim dolaskom na šalter administracije Odjela za otorinolaringologiju
telefon: 099 493 7814 od 12 do 14 sati
e-mail: logoped@bolnica-virovitica.hr 
narucivanje@bolnica-virovitica.hr

Za gore navedeno ako Vam je od liječnika obiteljske medicine izdana elektronska uputnica možete se naručiti i  putem telefaxa broj 033 721 086 ili  elektronskom poštom  narucivanje@bolnica-virovitica.hr (u privitku OBAVEZNO dostaviti presliku zdravstvene iskaznice (prva strana) ili navedite podatke sa iste – ime i prezime, datum rođenja, Matični Broj Osiguranika, broj telefona/mobitela radi kontakta o terminu pregleda/pretrage. Poželjno je ukoliko imate dostaviti i presliku potvrde o izdanim uputnicama na pregledu (od liječnika obiteljske medicine)