Naziv datoteke Datum objave Broj preuzimanja
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu Srijeda, 31. siječnja 2024. 4
Upitnik za samoprocjenu Srijeda, 31. siječnja 2024. 6
Odluka o imenovanju službenika za informiranje Srijeda, 04. listopada 2023. 19
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije Ponedjeljak, 02. listopada 2023. 15
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija Ponedjeljak, 02. listopada 2023. 14
Zahtjev za pristup informacijama Ponedjeljak, 02. listopada 2023. 14
Način ostvarivanja prava na pristup informacijama Ponedjeljak, 02. listopada 2023. 21
Godisnje_izvjesce 2022 Utorak, 31. siječnja 2023. 39
Godisnje_izvjesce 2022 Utorak, 31. siječnja 2023. 53
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021 Petak, 04. veljače 2022. 66
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021 Petak, 04. veljače 2022. 54
Godisnje izvješće o pravu na pistup informacijama 2020 Petak, 05. veljače 2021. 90
Izvješće o pravu na pristup informacijama 2020 Petak, 05. veljače 2021. 84
Godišnje izvješće o provedi ZPPI-a za 2019. godinu Petak, 07. veljače 2020. 139
Godišnje izvješće o provedi ZPPI-a za 2019. godinu XLSX Petak, 07. veljače 2020. 117