Naziv datoteke Datum objave Broj preuzimanja
Poziv za dostavu ponuda-USLUGA JAVNE NEPOKRETNE KOMUNIKACIJSKE MREŽE Utorak, 28. prosinca 2021. 60
Odluka o odabiru i Zapisnik-USLUGE OBVEZNIH I PREVENTIVNIH ZDRAV. PREGLEDA ZDRAV. I NEZDRAV. ZAPOSLENIKA Ponedjeljak, 27. prosinca 2021. 52
Odluka o usvajanju Plana nabave za 2022. godinu Ponedjeljak, 27. prosinca 2021. 57
Plan nabave za 2022. godinu Ponedjeljak, 27. prosinca 2021. 90
12. izmjena Plana nabave za 2021. Ponedjeljak, 27. prosinca 2021. 48
Odluka o usvajanju 12. izmjene Plana nabave za 2021. Ponedjeljak, 27. prosinca 2021. 46
Pravilnik za provedbu nabave roba, usluga i radova na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi Ponedjeljak, 27. prosinca 2021. 47
Poziv za dostavu ponude-SUSTAV OSIGURANJA KVALITETE-IONIZIRAJUĆE ZRAČENJE 21 Četvrtak, 23. prosinca 2021. 52
Odluka o odabiru i Zapisnik-Poštanske usluge Ponedjeljak, 20. prosinca 2021. 43
Poziv za dostavu ponude-USLUGE OBVEZNIH I PREVENTIVNIH ZDRAV. PREGLEDA ZDRAV. I NEZDRAV. ZAPOSLENIKA Ponedjeljak, 13. prosinca 2021. 40
Odluka o usvajanju 11. izmjena Plana nabave za 2021. godinu Srijeda, 08. prosinca 2021. 35
11. izmjena Plana nabave za 2021. godinu Srijeda, 08. prosinca 2021. 32
Poziv za dostavu ponude-Nabava poštanskih usluga Ponedjeljak, 06. prosinca 2021. 35
Odluka o usvajanju 10. izmjene Plana nabave za 2021. godinu Srijeda, 10. studenoga 2021. 46
10. izmjena Plana nabave za 2021. godinu Srijeda, 10. studenoga 2021. 54