Naziv datoteke Datum objave Broj preuzimanja
KATALOG PRETRAGA 2011-2012 - pretrage u laboratoriju Petak, 30. listopada 2015. 315
Hitne pretrage u MBL VIROVITICA Petak, 30. listopada 2015. 63
VAĐENJE KRVI ZA PRIMARNE PRETRAGE Srijeda, 07. listopada 2015. 757
tablica popisa pretraga2012.-lab Srijeda, 07. listopada 2015. 1031
OPĆE UPUTE ZA PRIPREMU BOLESNIKA Srijeda, 07. listopada 2015. 333
Hitne pretrage u MBL VIROVITICA Srijeda, 07. listopada 2015. 208
SPECIJALISTIČKE PRETRAGE KOJE SE OD 01 Srijeda, 07. listopada 2015. 295
Lista čekanja Ponedjeljak, 13. srpnja 2015. 140
Protokol o postupanju i preporuke za zaštitu od vrućine - 2015. Utorak, 19. svibnja 2015. 118
Ovlaštenja Opće bolnice Virovitica za provođenje specijalističkog usavršavanja Utorak, 12. svibnja 2015. 72
Tečaj za trudnice počinje 12.05.2015. Srijeda, 06. svibnja 2015. 80
Ovlaštenja Opće bolnice Virovitica za provođenje specijalističkog usavršavanja Utorak, 14. travnja 2015. 100
Tečaj za trudnice Petak, 06. ožujka 2015. 68
Svjetski tjedan glaukoma Petak, 06. ožujka 2015. 67
Tečaj za trudnice Petak, 23. siječnja 2015. 72