Eu fondovi logotip

EU PROJEKT  Energetska obnova zgrade dječjeg dispanzera, opće medicine, ginekoloških ordinacija i uprave Opće bolnice Virovitica na adresi Ulica Ljudevita Gaja 21, Virovitica

 

Naziv projekta: Energetska obnova zgrade dječjeg dispanzera, opće medicine, ginekoloških ordinacija i uprave Opće bolnice Virovitica na adresi Ulica Ljudevita Gaja 21, Virovitica
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Javni poziv: Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora
Prijavitelj: Opća bolnica Virovitica
Trajanje projekta: 3.1.2018. do 2.6.2020.
Ukupna vrijednost projekta: 2.718.744,45 kn
Sufinanciranje: 60,80 % Europski fond za regionalni razvoj, 39,20 % sredstva korisnika

Sažetak projekta:

Projekt obuhvaća poboljšanje toplinske ovojnice rekonstrukcijom i izolacijom krovišta, izolaciju ovojnice, izolaciju poda, zamjenu vanjske stolarije te ugradnju uređaja za mjerenje toplinske energije na zgradi dječjeg dispanzera, opće medicine, ginekoloških ordinacija i uprave Opće bolnice Virovitica u cilju smanjenja utroška energije i štetnih emisija CO2.

Cilj projekta:

Glavni cilj ovog projekta je kroz rekonstrukciju krovišta, zamjenu vanjske stolarije, ugradnju toplinske zaštite ovojnice i toplinske zaštite poda zgrade osigurati uvjete za smanjenje potrošnje energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini od najmanje 50 % u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe projekta kao i štetnih emisija. Energetskom obnovom poboljšati će se toplinske karakteristike zgrade te će doći do znatnih ušteda toplinske  energije, specifične godišnje primarne energije te smanjenja emisije CO2.

Provedbom projekta zgrada bi umjesto dosadašnjeg energetskog razreda ”D” trebala prijeći u energetski razred ”B”.

Pokazatelji projekta Planirana ušteda
Potrošnja energije za grijanje 51,78 %
Emisija CO2 45,73 %
Specifična godišnja primarna energija 43,83 %

Glavne aktivnosti projekta:

  1. Energetski pregled i energetski certifikat poslije obnove
  2. Izrada glavnog projekta energetske obnove
  3. Provedba mjera energetske učinkovitosti, korištenje obnovljivih izvora energije i horizontalne mjere
  4. Stručni nadzor građenja
  5. Upravljanje projektom
  6. Promidžba i vidljivost