Eu

Ministarstvo zdravlja

Naziv projekta: Dogradnja i opremanje dnevnih bolnica Opće bolnice Virovitica
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Javni poziv: Poboljšanje isplativosti pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama
Prijavitelj: Opća bolnica Virovitica
Trajanje projekta:1 1.7.2016. do 30.05.2019. (35 mjeseci)
Ukupna vrijednost projekta: 50.000.000,00 HRK
Sufinanciranje: 100%

1 Dodatkom br. 1 Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava K.K.08.1.2.03.0004 od 6.6.2019. godine produženo je trajanje projekta do 16.9.2019. godine

Sažetak projekta:

Ulaganjem u dogradnju i opremanje dnevnih bolnica i opremanje dnevne kirurgije u OB Virovitica pridonijeti će se ostvarivanju ciljeva projekta iz kojeg je navedeno financirano, a to je poboljšanje efikasnosti kroz bolju organizaciju poslovanja i bolje uvjete rada za zaposlenike u pogledu prostora, veća dostupnosti zdravstvenih usluga kroz pružanje dodatnih usluga za pacijente koji gravitiraju Virovitičko-podravskoj županiji, a nabavom nove medicinske opreme povećati će se broj prijema u dnevnim bolnicama i smanjiti će se broj prijema na akutne bolničke odjele za 7,93% u 2024. godini.

Ciljevi projekta:

 1. Poboljšanja učinkovitost i dostupnost dnevnih bolnica Opće bolnice Virovitica
 2. Poboljšana vidljivost o unaprijeđenim mogućnostima zdravstvene zaštite kroz dnevne bolnice i dnevne kirurgije Opće bolnice Virovitica
Pokazatelji projekta Ciljna vrijednost
Smanjenje broja prijema na akutne bolničke odjele obuhvaćene nacionalnim planom razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica (%) 10,59 %
Pružatelji zdravstvenih usluga u bolnicama koji primaju potporu (broj) 1

Glavne aktivnosti projekta:

 1. Razvoj dnevne kirurgije
  Oprema za centralnu sterilizaciju, operacijske sale i jedinicu za intenzivnu njegu u objektu D1 (nova postojeća zgrada)
 2. Opremanje dnevnih bolnica
  Nabava opreme za sljedeće odjele: pedijatrija, kirurgija, oftalmologija, interna
 3. Uspostava dnevnih bolnica
  – Modul 3
  – Dogradnja zgrade Aneks B1
 4. Horizontalne politike
  Odnos prema osobama sa invaliditetom
  Promicanje održivog razvoja i zaštite okoliša
  Poštivanje načela jednakih mogućnosti i suzbijanje diskriminacije
 5. Revizija projekta
 6. Promidžba i vidljivost projekta
 7. Upravljanje projektom

Projektni tim

 1. Podugovoreni vanjski stručnjak-VIDRA – agencija za regionalni razvoj Virovitičko podravske županije
  Željka Andrić, mag. oec. – voditelj projekta,
  Sanja Pejić, mag. oec.
 2. Kristina Maloča, oec. – koordinator,
 3. Davorka Louvar, dipl.oec. – financijski stručnjak,
 4. Silvija Rođak, bacc. oec. – stručnjak za javnu nabavu,
 5. Saša Horvat, mag.ing.aedif. – tehnički koordinator,
 6. Igor Žigman, dr. med. – stručnjak za zdravstvo.

Kontakt osoba za više informacija

Davorka Louvar, dipl. oec.