Naziv datoteke Datum objave Broj preuzimanja
Odluka o odabiru i Zapisnik-VENTILATOR MEHANIČKI Srijeda, 03. kolovoza 2022. 24
Poziv za dostavu ponude-VENTILATOR MEHANIČKI Utorak, 26. srpnja 2022. 75
Odluka o odabiru i Zapisnik-GORIVO 2022 Utorak, 05. srpnja 2022. 76
Odluka o odabiru i Zapisnik-KRUH Ponedjeljak, 04. srpnja 2022. 84
Odluka o usvajanju 3. izmjene Plana nabave za 2022. godinu Četvrtak, 23. lipnja 2022. 33
3. izmjena Plana nabave za 2022. godinu Četvrtak, 23. lipnja 2022. 45
Poziv za dostavu ponude-KRUH Ponedjeljak, 20. lipnja 2022. 49
Poziv za dostavu ponude-GORIVO 2022. Petak, 17. lipnja 2022. 70
Izmjena Pravilnika za provedbu nabave roba, usluga i radova na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi-27. travanj 2022 Petak, 29. travnja 2022. 27
Odluka o usvajanju 2. izmjene Plana nabave za 2022. godinu Petak, 29. travnja 2022. 21
2. izmjena Plana nabave za 2022. godinu Petak, 29. travnja 2022. 40
Odluka o odabiru i Zapisnik-RAČUNALA I MONITORI Petak, 15. travnja 2022. 30
Odluka o usvajanju 1. izmjene Plana nabave za 2022. godinu Ponedjeljak, 04. travnja 2022. 27
1. izmjena Plana nabave za 2022. godinu Ponedjeljak, 04. travnja 2022. 34
Poziv za dostavu ponude-RAČUNALA I MONITORI Četvrtak, 10. ožujka 2022. 43