Naziv datoteke Datum objave Broj preuzimanja
Poziv za dostavu ponude-RASHLADNE KOMORE Ponedjeljak, 09. kolovoza 2021. 26
Poziv za dostavu ponude-STROJ ZA PRANJE CRNOG SUĐA Ponedjeljak, 09. kolovoza 2021. 27
Poziv za dostavu ponude-CITOCENTRIFUGA Utorak, 27. srpnja 2021. 33
ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA KLIMATIZACIJE-VENTILACIJE Ponedjeljak, 26. srpnja 2021. 39
Odluka o usvajanju 7. izmjene Plana nabave za 2021. godinu Ponedjeljak, 26. srpnja 2021. 30
7. izmjena Plana nabave za 2021. godinu Ponedjeljak, 26. srpnja 2021. 36
Odluka o odabiru-GORIVO 2021 Ponedjeljak, 19. srpnja 2021. 32
Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave-Papir za ispis i kopiranje Petak, 16. srpnja 2021. 27
6. izmjena Plana nabave za 2021. godinu Četvrtak, 08. srpnja 2021. 36
Odluka o usvajanju 6. izmjene Plana nabave za 2021. godinu Četvrtak, 08. srpnja 2021. 34
Poziv za dostavu ponude-GORIVO 2021 Četvrtak, 08. srpnja 2021. 46
Poziv za dostavu ponude-Papir za ispis i kopiranje 2021 Srijeda, 07. srpnja 2021. 49
5. izmjena Plana nabave za 2021. godinu Četvrtak, 10. lipnja 2021. 47
Odluka o usvajanju 5. izmjene Plana nabave za 2021. godinu Četvrtak, 10. lipnja 2021. 42
Odluka o odabiru i Zapisnik-KLIMATIZACIJSKI UREĐAJI 2021 Četvrtak, 13. svibnja 2021. 69