Naziv datoteke Datum objave Broj preuzimanja
Poziv za dostavu ponude-RASHLADNE KOMORE Ponedjeljak, 09. kolovoza 2021. 54
Poziv za dostavu ponude-STROJ ZA PRANJE CRNOG SUĐA Ponedjeljak, 09. kolovoza 2021. 63
Poziv za dostavu ponude-CITOCENTRIFUGA Utorak, 27. srpnja 2021. 67
ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA KLIMATIZACIJE-VENTILACIJE Ponedjeljak, 26. srpnja 2021. 78
Odluka o usvajanju 7. izmjene Plana nabave za 2021. godinu Ponedjeljak, 26. srpnja 2021. 62
7. izmjena Plana nabave za 2021. godinu Ponedjeljak, 26. srpnja 2021. 62
Odluka o odabiru-GORIVO 2021 Ponedjeljak, 19. srpnja 2021. 60
Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave-Papir za ispis i kopiranje Petak, 16. srpnja 2021. 66
6. izmjena Plana nabave za 2021. godinu Četvrtak, 08. srpnja 2021. 69
Odluka o usvajanju 6. izmjene Plana nabave za 2021. godinu Četvrtak, 08. srpnja 2021. 63
Poziv za dostavu ponude-GORIVO 2021 Četvrtak, 08. srpnja 2021. 85
Poziv za dostavu ponude-Papir za ispis i kopiranje 2021 Srijeda, 07. srpnja 2021. 81
5. izmjena Plana nabave za 2021. godinu Četvrtak, 10. lipnja 2021. 76
Odluka o usvajanju 5. izmjene Plana nabave za 2021. godinu Četvrtak, 10. lipnja 2021. 78
Odluka o odabiru i Zapisnik-KLIMATIZACIJSKI UREĐAJI 2021 Četvrtak, 13. svibnja 2021. 106