OBVT-tlocrt

A OBJEDINJENI HITNI BOLNIČKI PRIJEM, RADIOLOGIJA, KIRURŠKE AMBULANTE, HEMODIJALIZA, DJEČJI ODJEL
B KUHINJA, RECEPCIJA, CENTRALNO NARUČIVANJE, GINEKOLOŠKE AMBULANTE, ENDOSKOPIJA
B1 LABORATORIJ, CITOLOGIJA, INT. DNEVNA BOLNICA, PULMOLOŠKA AMBULANTA
C TRANSFUZIJA, INTERNA II, PULMOLOGIJA
D FIZIKALNA, INTERNA I, KIRURGIJA I, RODILIŠTE, ORL, OČNI, INFEKTOLOGIJA, KIRURGIJA II
D1 LJEKARNA, INTENZIVNA, OPERACIJA, GINEKOLOGIJA, NEUROLOGIJA, KIRURGIJA III
E ZUBNE AMBULANTE, OČNA AMBULANTA, ORL AMBULANTA, UPRAVA DZ VPŽ
F GINEKOLOŠKA AMB.,  PEDIJATRIJSKE AMB., UPRAVA OPĆE BOLNICE VIROVITICA
G PATOLOGIJA
N PSIHIJATRIJA
Z1 UPRAVA ZAVODA ZA HITNU MEDICINU
Z2 SKLADIŠTE, DERMATOLOGIJA, PSIHIJATRIJSKE AMBULANTE, LOGOPEDIJA

Slika bolnice