Natječaj za specijalizacije – odluka o izboru kandidata za specijalizaciju iz kliničke farmacije – bolničko ljekarništvo