Natječaj za specijalizacije – odluka o izboru kandidata za specijalizaciju iz vaskularne kirurgije