Nove odluke HKMS zbog pandemije koronavirusa

Poštovane/i kolegice i kolege,

 

u privitku se nalaze nove odluke koje je donijela HKMS, a vezano uz proglašenu pandemiju koronavirusa. Odluke su objavljene i na web stranici HKMS:

http://www.hkms.hr/hrvatska-komora-medicinskih-sestara-donijela-nove-odluke-zbog-pandemije-koronavirusom/

 

S poštovanjem,

Pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo

Lidija Knapić, dipl.med.techn.