OBAVIJEST o načinu rada Opće bolnice Virovitica za vrijeme pandemije KORONA virusa