OBAVIJEST O RADU I NARUČIVANJU ZA LOGOPEDA

Od 22. svibnja, naša ustanova ponovno pruža uslugu pregled/obradu logopeda.

Uz Ivu Vuga, magistru logopedije, sa radom u OB Virovitica započinje Lucija Šušak, magistra logopedije.

Na pregled/obradu logopeda  možete se naručiti:

  • osobnim dolaskom na šalter administracije Odjela za otorinolaringologiju i Bolničke jedinice za centralno naručivanje pacijenata
  • telefonom, radnim danom od 12-14 sati, na 099 493 7814 (Odjel za otorinolaringologiju)
  • elektronskom poštom na logoped@bolnica-virovitica.hrnarucivanje@bolnica-virovitica.hr