Odluka o izboru kandidata za specijalizaciju iz pulmologije