Alenka Borovčak Lovrenc, dr. med. spec. radiologije, uža specijalnost iz ultrazvuka
Odjel za radiologiju

Voditelj Odjela

Rođena sam 1975 godine u Virovitici.
Živjela sam u Slatini, gdje sam završila osnovnu i srednju školu matematičkog smjera.
2000.g. sam diplomirala sam na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, potom sam pripravnički staž u trajanju od 1 godine odradila dijelom u KB Osijek, a dijelom za DZ Virovitičko podravske županije.
2001.g. sam dobila prvi posao u ambulanti opće medicine u Kloštru Podravskom.
2002.g. dolazim raditi u OB Viroviticu kao specijalizant radiologije. Specijalizaciju sam završila 2007.g. u KB Sestre Milosrdnice u Zagrebu, od kada radim na Odjelu za radiologiju i ultrazvuk OB Virovitica, gdje sam 2019.g. stekla i status subspecijaliste ultrazvuka.