Branko Akrap, dr.med., spec. internist, subspec. endokrinolog i dijabetolog
Odjel za endokrinologiju, dijabetes i hematologiju

Voditelj Odjela

Branko  Akrap ,  r. 30.10.1958. god. Gradište, Republika  Hrvatska.
Osnovna škola i klasična gimnazija u Splitu,  diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u
Zagrebu 1983. god.
Zaposlenik Medicinskog centra Virovitica od 1985. do 1989. god., a nakon toga
na Internom odjelu Opće bolnice Virovitica.
Specijalista interne  medicine od  1994. god., a subspecijalista endokrinologije i dijabetologije od 2010. god.
Poslijediplomski studij  iz dijabetologije  u Sveučilišnoj klinici Vuk Vrhovac , Zagreb 1991. god.,
poslijediplomski studij iz ultrazvuka u kliničkoj medicini,  KB “Sveti Duh” , Zagreb 1997. god.