Goran Trubarac, dr.med., spec. ginekologije i opstetricije, subspec. fetalne medicine i opstetricije
Dnevna ginekološka bolnica

v.d. voditelja Dnevne ginekološke bolnice

Rođen sam u Virovitici 20.12.1977.g. Oženjen sam, otac jednog sina.
Osnovnu školu i Gimnaziju završio sam u Slatini. Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Studij u Osijeku diplomirao sam 2003.g. Specijalistički ispit iz ginekologije i opstetricije položio sam 15.07.2009.g., Klinika za ženske bolesti i porode, KBC Zagreb.
Subspecijalistički ispit iz fetalne medicine položio sam 15.07.2018.g. Klinika za ženske bolesti i porode, KBC Zagreb.
Član sam više stručnih udruženja.