Gordana Kotur, dr.med., spec. interne medicine, uži specijalist nefrologije
Služba internističkih djelatnosti

Rođena sam 5.02.1961.g. ( Tibrojanci, općina Valpovo).Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu-studij medicine u Osijeku završila sam šk.god. 1985/86.g. Pripravnički staž  obavila sam u Općoj bolnici Našice gdje sam položila i stručni ispit 1986.g.
1987.g. sam primljena u stalni radni odnos na Interni odjel Opće bolnice Virovitica. 1989.g. završila sam poslijediplomski studij Ultrazvuk u Kliničkoj medicini na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Specijalizaciju iz Interne medicine sam obavila u KB Sestre milosrdnice u Zagrebu, specijalistički ispit položila1993.g.
2004.g. završila sam poslijediplomski tečaj I ketagorije  Doplerska ultrazvučna dijagnostika bolesti krvnih žila, voditelj tečaja prof. dr. Boris Brkljačić. Iste godine   završila sam i tečaj trajnog usavršavanja liječnika pod nazivom „Ultrazvuk dojke“.
Užu specijalizaciju iz Nefrologije pohađala sam u KB Dubrava, a subspecijalistički ispit položila  5.12.2008.g.
Od 1987.g. sam zaposlena na Internom odjelu u OB Virovitica.
Obavljam poslove liječnika na hemodijalizi i nefrologiji, ultrazvučnu dijagnostiku uz Doplersku dijagnostiku krvnih žila.
Od 11/2017.g. obavljam funkciju pročelnika Službe internističkih djelatnosti OB Virovitica.
Član sam Hrvatskog društva za nefrologiju dijalizu i transplantaciju, Hrvatskog društva za arterijsku hipertenziju i European Renal Association ERA-EDTA.