Marija Abalić, dr.med., spec. kliničke citologije
Odjel za patologiju i kliničku citologiju

v.d. voditelja Odjela

Rođena 08.09.1978. u Virovitici gdje sam završila osnovnu školu i gimnaziju.
1997. upisujem studij medicine na Medicinskom fakultetu u Rijeci na kojem sam i diplomirala 2003.
2004. odrađujem pripravnički staž u OB Virovitica
Od 2006. do 2010. specijalizacija iz kliničke citologije u sklopu koje sam završila i poslijediplomski studij iz kliničke citologije. Nakon položenog specijalističkog ispita radim na Odjelu za patologiju i citologiju u OB virovitica kao specijalista kliničke citologije.
2018. postajem voditelj odjela.