Samy Tayfour, mag. med. biochem., spec.
Medicinsko-biokemijski laboratorij

Voditelj Odjela

Rođen sam 1982. godine u Varaždinu. Studirao sam u gradu Alep Syria gdje sam i magistiraro 2007. godine. 2010. godine stažirao sam u KB Sveti Duh. Od 2011. godine radim u OB Virovitica.  Nakon studija na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu u Zagrebu završio sam specijalizaciju 2018. godine u KBC Rebro u trajanju od 4 godine.
Voditelj Medicinsko-biokemijskog laboratorija u OB Virovitica sam od 2018. godine.