Stela Žukina, dr.med., spec. dermatologije i venerologije
Odjel za dermatologiju i venerologiju

Voditelj Odjela

Rođena sam u Zagrebu 1962.g, osnovnu i srednju školu završila u Virovitici, a diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1986.g. Specijalistički ispit sam položila u Zagrebu 1993.g. od 1990 g. radim na Odjelu za dermatologiju i venerologiju , od 1993.g. kao specijalist, a od 1996.g kao voditelj Odjela . Objavljeno mi je nekoliko radova s temom konzervativnog liječenja bazocelularnog karcinoma kože i liječenja psorijaze,  što je inače područje mog većeg angažmana i interesa. Unazad nekoliko godina sudjelujem kao predavač na forumima dermatologa i reumatologa  na regionalnom i državnom nivou.