Bolnica Virovitica - stara zgrada

Korijeni bolnice potječu još iz davne 1841. godine kada je osnovana Bolnica za bolesnike i nemoćnike. Predstojnik bolnice bio je Adolf Hansemann. Općinski liječnik koji je liječio bolesnike i obavljao dužnost ravnatelja. Bolnica je imala dvije sobe i deset kreveta od kojih je četiri bilo rezervirano za teže bolesnike izvan Virovitičke općine i za skitnice.

1902. godine sagrađena je na prostoru današnje bolnice Opća javna bolnica sa 59 kreveta. U bolnici su radili:

  • 1 liječnik
  • 5 časnih sestara
  • zavodski sluga
  • 1 dnevničar

Kronologija daljnjeg razvoja bolnice

Izgrađeno je drugo krilo bolnice i posebne zgrade zaraznog odjela, mrtvačnice i ledenice. U bolničkoj zgradi prizemno bila je pisarnica za prijem bolesnika, kirurški odjel, operacijska soba s umivaonicima, te soba za motrenje umobolnih. Na katu su bili interni, trahomski, tuberkulozni i venerični odjel. Bolnica je imala 123 kreveta.

Izgorio Dom narodnog zdravlja u Virovitici.

Osniva se Dom narodnog zdravlja. Virovitica dobiva prvi rendgenski aparat.

U Suhopolju je otvorena antimalarična i antitrahomska ambulanta.

U bolnici se otvara ambulanta za kožne i venerične bolesti koja radi do 1933. godine kada se premješta u Dom narodnog zdravlja.

Osnivaju se Kotarska zdravstvena stanica u Virovitici i Podravskoj Slatini.

Otvara se zubna ambulanta u Virovitici.

Otvara se antituberkulozni dispanzer, izgrađuje se bolnički odjel za liječenje tuberkuloznih bolesnika.

Otvara se ambulanta u Suhopolju.

Ponovno se osniva Dom zdravlja sa svim ambulantama.

Otvara se kliničko-kemijski laboratorij sa suvremenom opremom. Nabavljen je elektrokardiograf za internu medicinu.

Otvaraju se zdravstvene stanice u Voćinu i Čađavici.

Otvara se zdravstvena stanica u Gradini i Špišić Bukovici.

Osniva se specijalistički bolnički odjel za dječje bolesti. Osniva se Medicinski centar integracijom Bolnice i Doma zdravlja. To je drugi Medicinski centar formiran u Hrvatskoj. Do 1962. godine zvao se Zdravstveni centar. Osniva se Kabinet za transfuziju krvi.

Otvara se zdravstvena stanica u Pitomači.

Osniva se ginekološko-porođajna specijalistička služba i bolnički odjel.

Osniva se otorinolaringološka specijalistička služba, a specijalistički bolnički odjel počinje s radom 1963. godine.

Otvara se zdravstvena stanica u Gornjem Bazju.

Osniva se oftalmološka specijalistička služba, a bolnički odjel s operacijskom dvoranom počinje raditi 1964. godine.

Osnivaju se rendgenski odjel i mikrobiološki laboratorij.

U sklopu Kirurgije razvija se specijalistička ortopedska jedinica.

Osniva se specijalistički odjel za anesteziju, reanimaciju i intenzivnu njegu. Osniva se specijalistička služba za neuropsihijatrijske bolesti, a bolnički odjel počinje raditi 1975. godine.

U Službi interne medicine počinju se primjenjivati endoskopske metode: gastroskopija, dudenoskopija, kolonoskopija i laparoskopija.

Osniva se specijalistička služba za patologiju, sudsku medicinu i citologiju. Do 1982. godine patolog s postdiplomskim studijem iz citologije obavlja citodijagnostiku, a tada dolazi specijalist citolog.

Osniva se specijalistička služba za dermatovenerologiju.U službi interne medicine počinje gastroenterološka subspecijalistička dijagnostika i terapija. Osnovan je Odjel za intezivnu njegu srčanih bolesnika. Za neurološku službu nabavljen je EEG.

U Službi interne medicine počinje kardiološka subspecijalistička dijagnostika i terapija.
Osnivaju se specijalističke službe medicine rada i fizikalne medicine. Osniva se neuropsihijatrijski odjel

U sklopu specijalističke službe za zaštitu dojenčadi, djece i omladine osniva se specijalističkas služba školske medicine.
U ginekološko – porođajnoj službi osniva se i Odjel za neonatologiju.

U sklopu neuropsihijatrijske službe počinje dijagnostika primjenom ultrazvuka i elektroencefalografije.

U sklopu ginekološko – porođajne službe počinje se primjenjivati ultrazvučna dijagnostika.

Osniva se psihijatrijski odjel pod imenom Neuropsihijatrija II.

U sklopu Službe interne medicine osniva se Kabinet zaultrazvučnu dijagnostiku unutrašnjih organa. Formira se Odjel za hemodijalizu.

Osniva se Kardiološki laboratorij s neinvazivnom kardiološkom dijagnostikom.

Uvodi se implantacija privremenog elektrostimulatora.

Medicinski centar se dijeli na Opću bolnicu Virovitica i Dom zdravlja Virovitica.

28.10. osnovan je Zavod za javno zdravstvo (ZZJZ) Sv. Rok Virovitičko- podravske županije odlukom županijskog poglavarstva na 12. sjednici.

Otvoren Centar za dijabetes. Odvaja se neonatološki odjel od ginekološko – porođajnog i pripaja pedijatrijskom odjelu. Otvorena alergološka ambulanta u sklopu pulmološke djelatnosti.

Odjel za zarazne bolesti postaje samostalna jedinica.

Odjel za duševne bolesti formiran kao samostalni Odjel. Odjel za neurologiju pripojen Odjelu za interne bolesti kao Odsjek. Odjel za anesteziju, reanimaciju i intenzivnu njegu pripaja se Odjelu kirurške, urološke i ortopedske bolesti.

Započinje s radom Dnevna bolnica. Osniva se samostalni Odjel za neurologiju.