Predavanja trajnog stručnog usavršavanja za medicinske sestre/tehničare za 2022. g

Predavanja trajnog stručnog usavršavanja za medicinske sestre/tehničare za 2022. g održati će se prema slijedećem rasporedu:

15.11.2022. u 14h Društveni dom
Zdravstvena njega bolesnika s kolostomom – prilagodba bolesnika na život s kolostomom – Dijana Sapljivi, bacc.med.techn

22.11.2022. u 14 sati Društveni dom
Potreba dodatne edukacije u sestrinstvu kao nadogradnja teorijskog i praktičnog znanja u obliku neformalnog obrazovanja – Milomir Lještak, mag.med.techn

07.12.2022. u 14 sati Društveni dom
Komplikacije anestezije – Damir Kralj, bacc.med.techn