Sanacija i zamjena pokrova na zgradi ”A” Opće bolnice Virovitica

Naziv projekta: Sanacija i zamjena pokrova na zgradi ”A” Opće bolnice Virovitica

Javni poziv: Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2020. godini prema Programu ulaganja u zajednicu KLASA: 302-02/20-01/1, URBROJ: 538-08-1-1-2/267-20-4 od 2. ožujka 2020. godine

Ugovaratelj (nadležno tijelo): Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Korisnik: Opća bolnica Virovitica

Provedbeno razdoblje projekta: 28.5.2020. do 31.3.2021. godine

Ukupna vrijednost projekta: 637.853,75 kn

Financiranje:

– 200.000,00 kn (31 % ukupne vrijednosti projekta) – Državni proračun Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu, razdjel 061, glava 06105, Program 2901 Regionalna konkurentnost i urbani razvoj, aktivnost K 570341 – Regionalni razvojni projekti, račun 382 – Kapitalne donacije

– 437.853,75 kn (69 % ukupne vrijednosti projekta) – sredstva namijenjena za decentralizirane funkcije zdravstva u 2020. i 2021. godini

Sažetak projekta

Projekt Sanacije i zamjene pokrova na zgradi ”A” Opće bolnice Virovitica obuhvaća promjenu krovišta na objektu izgrađenom 1984. godine u kojem su smješteni OHBP, Odjel za radiologiju, kirurške ambulante, Odjel za hemodijalizu, Odjel za pedijatriju. Krovni pokrov zgrade izrađen je od cementno-azbestnih ploča. Zbog nedostatka financijskih sredstava u objekt se ulagalo samo u nužno održavanje te su protekom vremena cementno-azbestne ploče dotrajale i na više mjesta ispucale. Kancerogena azbestna vlakna oslobođena iz oštećenog cementnog kalupa raspršena po zraku ugrožavaju zdravlje ljudi u okruženju. Iz tog razloga te u cilju očuvanja građevine i zdravlja ljudi nužna je hitna sanacija krovišta.

Cilj projekta

Cilj projekta ulaganje je u zdravstvenu infrastrukturu koja je na raspolaganju široj lokalnoj zajednici. Sanacijom krovišta zgrade osigurava se sigurniji i kvalitetniji boravak korisnika te sigurniji i učinkovitiji rad djelatnika. Ciljanoj skupini, korisnicima zdravstvenih usluga i djelatnicima Opće bolnice Virovitica, osigurava se prostor koji je u skladu sa svojom namjenom te sigurniji i ugodniji uvjeti rada što u konačnici rezultira povećanjem učinkovitosti, ravnopravnosti, nediskriminacije i održivog razvoja.

 

Glavne aktivnosti projekta:

  1. Provedba postupka nabave za odabir izvođača radova i pružatelja usluge stručnog nadzora
  2. Pripremni radovi i radovi rušenja
  3. Tesarski radovi
  4. Limarski radovi
  5. Gromobranska instalacija
  6. Usluga stručnog nadzora

 

Prije sanacije:


Nakon sanacije: