OSNOVNI ZAKONSKI PROPISI

Ustav RH
Zakon o zdravstvenoj zaštiti
Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju
Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju
Zakon o zaštiti prava pacijenata

Zakon o liječništvu
Zakon o ljekarništvu
Zakon o sestrinstvu
Zakon o primaljstvu
Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti
Zakon o dentalnoj medicini

 

ETIČKI KODEKSI

Eticki-kodeks-medicinskih-biokemicara
Eticki-kodeks-medicinskih-sestara
Eticki-kodeks-primalja
Kodeks-fizioterapeutske-etike-i-deontologije
Izmjene-Kodeksa-fizioterapeutske-etike-i-deontologije
Kodeks-ljekarnicke-etike-i-deontologije
Kodeks-medicinske-etike-i-deontologije
Kodeks-etike-i-deontologije-djelatnosti-sanitarnog-inzenjerstva-zdravstvene-radiolosko-tehnoloske-djelatnosti-djelatnosti-radne-terapije-i-medicinsko-laboratorijske-djelatnosti1
Kodeks-etike-i-deontologije-MLD-a-10.12.2019.-1
Kodeks-etike-i-deontologije-radioloskih-tehnologa
Kodeks-etike-i-deontologije-radnih-terapeuta

Hrvatska liječnička komora
Hrvatska komora dentalne medicine
Hrvatska ljekarnička komora
Hrvatska komora medicinskih biokemičara
Hrvatska komora medicinskih sestara
Hrvatska komora zdravstvenih radnika

 

NACIONALNE STRATEGIJE

Nacionalni programi, projekti i strategije
Strategija sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. – 2030. godine
Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.
Nacionalni plan razvoja zdravstva 2021.-2027.
Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. – 2020.
Strateški plan razvoja javnog zdravstva 2013. – 2015.
Strateški plan promicanja i zaštite oralnog zdravlja 2015. – 2017.
Strateški plan razvoja ljudskih resursa u zdravstvu 2015. – 2020.
Strateški plan razvoja palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2014. – 2016.
Strateški plan razvoja eZdravlja u Republici Hrvatskoj – SPeZ
National Health Care Strategy 2012. – 2020.
Strateški plan Ministarstva zdravlja za razdoblje 2014. – 2016.
Nacionalna strategija zaštite mentalnog zdravlja za razdoblje 2011. – 2016.
Nacionalna strategija za sprječavanje štetne uporabe alkohola i alkoholom uzrokovanih poremećaja za razdoblje 2011. – 2016.
Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. – 2020. – skraćena inačica“