Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda dostavljenih temeljem Javnog poziva za dostavljanje pisanih ponuda radi prodaje pokretnina

Zapisnik o otvaranju