Naziv datoteke Datum objave Broj preuzimanja
Odluka o izboru kandidata za radno mjesto medicinska sestra tehničar na određeno 2 Ponedjeljak, 02. listopada 2023. 245
Odluka o izboru kandidata za radno mjesto medicinska sestra tehničar na određeno 3 Ponedjeljak, 02. listopada 2023. 217
Odluka o izboru kandidata za radno mjesto medicinska sestra tehničar na određeno 4 Ponedjeljak, 02. listopada 2023. 235
Odluka o izboru kandidata za radno mjesto doktor medicine specijalist kliničke radiologije Ponedjeljak, 02. listopada 2023. 245
Odluka o izboru kandidata za specijalizaciju iz medicinske biokemije i laboratorijske medicine Ponedjeljak, 02. listopada 2023. 206
Odluka o izboru kandidata za radno mjesto medicinska sestra tehničar na neodređeno 2 Ponedjeljak, 02. listopada 2023. 260
Odluka o izboru kandidata za radno mjesto medicinska sestra tehničar na neodređeno 1 Ponedjeljak, 02. listopada 2023. 258
Poziv za razgovor za radno mjesto administrativni referent Petak, 29. rujna 2023. 250
Odluka o izboru kandidata za specijalizaciju iz dermatologije i venerologije Petak, 29. rujna 2023. 236
Odluka o izboru kandidata za specijalizaciju iz otorinolaringologije Petak, 29. rujna 2023. 238
Lista rezultata za specijalzaciju iz dermatologije i venerologije Petak, 29. rujna 2023. 251
Poziv za razgovor za radno mjesto stručni građevinski radnik Srijeda, 27. rujna 2023. 227
Odluka o izboru kandidata za radno mjesto spremačica Ponedjeljak, 25. rujna 2023. 375
Poziv za testiranje za radno mjesto administrativni referent-1 Ponedjeljak, 25. rujna 2023. 424
Poziv na testiranje za radno mjesto prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike Petak, 22. rujna 2023. 177