Naziv datoteke Datum objave Broj preuzimanja
Poziv za dostavu ponude-CITOCENTRIFUGA Utorak, 27. srpnja 2021. 13
ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA KLIMATIZACIJE-VENTILACIJE Ponedjeljak, 26. srpnja 2021. 12
Odluka o usvajanju 7. izmjene Plana nabave za 2021. godinu Ponedjeljak, 26. srpnja 2021. 4
7. izmjena Plana nabave za 2021. godinu Ponedjeljak, 26. srpnja 2021. 6
Odluka o odabiru-GORIVO 2021 Ponedjeljak, 19. srpnja 2021. 3
Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave-Papir za ispis i kopiranje Petak, 16. srpnja 2021. 5
6. izmjena Plana nabave za 2021. godinu Četvrtak, 08. srpnja 2021. 9
Odluka o usvajanju 6. izmjene Plana nabave za 2021. godinu Četvrtak, 08. srpnja 2021. 15
Poziv za dostavu ponude-GORIVO 2021 Četvrtak, 08. srpnja 2021. 10
Poziv za dostavu ponude-Papir za ispis i kopiranje 2021 Srijeda, 07. srpnja 2021. 15
5. izmjena Plana nabave za 2021. godinu Četvrtak, 10. lipnja 2021. 26
Odluka o usvajanju 5. izmjene Plana nabave za 2021. godinu Četvrtak, 10. lipnja 2021. 18
Odluka o odabiru i Zapisnik-KLIMATIZACIJSKI UREĐAJI 2021 Četvrtak, 13. svibnja 2021. 46
Odluka o usvajanju 4. izmjene Plana nabave za 2021. godine Utorak, 11. svibnja 2021. 32
4. izmjena Plana nabave za 2021. Utorak, 11. svibnja 2021. 33