Naziv datoteke Datum objave Broj preuzimanja
Hitne pretrage u MBL VIROVITICA Petak, 30. listopada 2015. 127
SPECIJALISTIČKE PRETRAGE KOJE SE OD 01 Srijeda, 07. listopada 2015. 683
VAĐENJE KRVI ZA PRIMARNE PRETRAGE Srijeda, 07. listopada 2015. 1495
tablica popisa pretraga2012.-lab Srijeda, 07. listopada 2015. 1794
OPĆE UPUTE ZA PRIPREMU BOLESNIKA Srijeda, 07. listopada 2015. 680
Hitne pretrage u MBL VIROVITICA Srijeda, 07. listopada 2015. 397
Lista čekanja Ponedjeljak, 13. srpnja 2015. 347
Protokol o postupanju i preporuke za zaštitu od vrućine - 2015. Utorak, 19. svibnja 2015. 181
Ovlaštenja Opće bolnice Virovitica za provođenje specijalističkog usavršavanja Utorak, 12. svibnja 2015. 141
Tečaj za trudnice počinje 12.05.2015. Srijeda, 06. svibnja 2015. 144
Ovlaštenja Opće bolnice Virovitica za provođenje specijalističkog usavršavanja Utorak, 14. travnja 2015. 162
Tečaj za trudnice Petak, 06. ožujka 2015. 137
Svjetski tjedan glaukoma Petak, 06. ožujka 2015. 128
Tečaj za trudnice Petak, 23. siječnja 2015. 141
Radno vrijeme kirurških ambulanti Utorak, 23. prosinca 2014. 152