Natječaj za postavljanje samoposlužnih aparata za tople i hladne napitke i prehrambene proizvode