Natječaj za prikupljanje ponuda za postavljanje samoposlužnih aparata